Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, HUSBY 4:3 BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0101533

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRO KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY 4:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkan omramas av kyrkogårdens äldsta del, som under 1770-80-talet utvidgats åt söder och åt väster under 1880-talet. Den i väster tillkomna delen markeras av äldre träd, som då planterades på kyrkogårdens mitt. Kyrkans träd härrör, förutom från 1880-talet, även från en stor plantering som företogs kring 1700-talets mitt. Kyrkogårdens bogårdsmur omlades helt i samband med kyrkogårdsutvidgningen 1779-80. Bogårdsmuren reparerades även under 1840-talet.

Under 1970-talet utvidgades kyrkogården ytterligare och i dag finns en anlagd minneslund på en kulle, norr om kyrkan. Samtliga gravvårdar är utförda i sten, och de flesta relativt e...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister