Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, LÅNGAV 1:25 DALBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

481.0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALBY KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÅNGAV 1:25

Beskrivning

Inventeringsår 2004

KYRKOMILJÖ: Dalby kyrka ligger mellan Klarälven och länsväg 62, norr om det lilla samhället Likenäs. Kyrkogården är rektangulär och kyrkan ligger placerad i det sydvästra hörnet med en stigport och allé mot vägen. Utanför kyrkogårdens sydvästra hörn ligger prästgården och det fd församlingshemmet med pastorsexpedition. Utanför muren i väster ligger också ett bårhus och en fd likbod samt ett förråd. Kyrkan ligger på en liten förhöjning på den för övrigt plana kyrkogården.

KYRKOGÅRD: Kyrkogården anlades på 1720-talet, samtidigt som den tidigare kyrkan. Enligt gamla protokoll har kyrkogården utvidgats under 17- och 1800 talen och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se historik