Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1 VÄSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND930518/050

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSE KYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSE KLOCKARGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN- Kyrkplatsen ligger emellan Karlstad och Kristinehamn och väg 240 mot Molkom. Intill kyrkan ligger sockenstuga och en ekonomibyggnad. Väster om kyrkan ligger den fd klockargården och i nordostlig riktning ligger den fd prästgården. Området kring kyrkan utgör ett riksintresse för kulturmiljövården med motiveringen: "Rikt sockencentrum med nyklassicistisk kyrka, prästgård, klockaregård, sockenstuga, skola och kyrkstallar. Kronofogdeboställe i Ve och hembygdsgården Mölntorp, milstolpar och stenvalvsbro längs gammal kommunikationsstråk. "

Enligt traditionen skall den första kyrkan i Väse varit en mycket smal träkyrka som ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister