Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, KYRKAN 1 ÖRNSKÖLDSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrNÖ+församlingshem.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRNSKÖLDSVIKS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Placerad i det högsta läget i staden norr om centrala staden, avgränsas tomten av stadskvarter med Storgatan i öster, Parkgatan i söder, ett parkområde i väster och bostadsbebyggelse i norr. Den kuperade terrängen sluttar brant ned från nordväst. Kyrkan är insprängd på berget med monumental svängd trappentré i tre nivåer från Parkgatan. Tomten gräsbevuxen och stödmurad med bearbetad natursten i avsatser. I öster ligger ett tegelmurat församlingshem från 1980-talet ritat av arkitekt Tor Dal. Inga gravar inom området. Inmurat i terrängen norr om koret ett mindre bårhus? i brunt tegel lika församlingshem.Grusad, stensatt n...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande