Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, TREHÖRNINGSJÖ 2:8 TREHÖRNINGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VykyrkanfrSÖ-2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TREHÖRNINGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TREHÖRNINGSJÖ 2:8

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Relativt liten tomt där kyrkan idag ligger centralt. Tomten troligen utvidgad mot söder med utfyllnad då marken sluttar brant ned mot sjön.
Den inhängnas med staket i svartmålat plattjärn, möjligen i samband med gravkapellets uppförande 1950?. Det tar slut i sydöst där marken sluttar i samma riktning. Här finns istället en mur av gråsten och delar av skogspartiet med höga tallar flyttas in på tomten. Det tar även slut i nordöst där tomten utvidgats mot öster.

Entré i nordväst med grovt grusad gång ned till kyrkan, den löper sedan runt densamma. Gräsbevuxna ytor i övrigt, även gravar i väster. Gravkvarteren mot norr ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.