Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, SJÄLEVADS PRÄSTBORD 1:95 SJÄLEVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gjutjärnsräckekyrkogård.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÄLEVADS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJÄLEVADS PRÄSTBORD 1:95

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten
Uppbyggd på en höjd med sluttande mark ned mot vattnet i söder, kraftiga stödmurar mot sydöst, söder och norr återfinns kyrkobyggnaden. Markytan runt om är gräsbevuxen. En körväg från öster upp till huvudentrén med vändplan i grus. Murarna kröns av nedklippt häckrad. Inga gravar här. I väster ett mindre skogsparti. Nedanför i sydöst en minneslund och några gravkvarter. Själva kyrkogården på norra sidan om byvägen breder ut sig i öst-västlig riktning.

Gravkapellet
Norr om byvägen ligger gravkapell av arkitekt John Åkerlund, Stockholm, från 1955, murat med tegel, putsat ut- och invändigt; gamla sockenstugan/skolan sam...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande