Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, NORDANSJÖ 1:22 HÖGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vykyrkan+gravkapellfrSV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDANSJÖ 1:22

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten, som inramas av en tämligen låg bogårdmur i natursten, är ursprungligen smal och nästan båtformig. Idag kilformig mot väster, smal i norr och söder, men kraftigt utvidgad i etapper mot framför allt öster, men även nordöst. Bogårdsmuren är som högst mot söder, men marknivån stiger i väster. Muren avslutas i norr ungefär i höjd med västtornet. I öster faller nivån brant och här passerar tomten snävt förbi sakristian med en slänt ned till gångvägen från tomtens södra sida bort mot det i norr liggande gravkapellet från 1955, ritat av arkitekt K M Westerberg. Kapellet har souterrängplan mot norr. Slätputsade fasader, svart må...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.