Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, BYSKE 2:5 BYSKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byskekyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BYSKE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BYSKE 2:5

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Den s.k. Gamla kyrkogården invigdes samtidigt som kyrkan 1872 och omges av en bogårdsmur av skalmurstyp i norr, öster och söder. I väster och nordväst avgränsas området med en häck, vilket markerar det område som utvidgades 1925. Häcken tillkom på 1960-talet och ersatte ett vitmålat trästaket. Entrén är belägen mot norr och markeras med grindstolpar av grovhuggen granit och grindar av smidesjärn som tillkom 1931. Terrängen sluttar lätt ner mot Byskeälven i söder, som till stor del skyms av högre och tätare vegetation i älvsnipan. Infarten från entrén mot gravkapellet är asfalterad, men i övrigt har kyrkogården grusgångar som leder r...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister