Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, ALEBÄCKEN 1:5 SUNTORPS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Suntorps kapell anl negnr 02-138-04.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNTORPS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

ALEBÄCKEN 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SUNTORPS KAPELL ligger öst - västligt placerat i västra delen av en rektangulär tomt. Kapellet avgränsas på alla sidor av en kallmurad stenmur. Innanför muren växer planterade lindar. Kyrkotomtens huvudingång vetter mot den gräsbevuxna parkeringsplatsen i öster. Ingången utgörs av en dubbel järngrind med kraftiga fyrsidiga granitstolpar. Från grinden leder en grusgång västerut utmed kapellets norra fasad till västporten. En grusgång leder förövrigt runt hela kapellet. En annan ingång till kyrkotomten, en likadan järngrind som den östra, vetter mot norr, alldeles väster om kyrkan. Idag leder denna grind ut på en åker.

Inventeringsår 1999

Se Historik