Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, APOSTELN 1 SANKT MATTEUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Matteus k:a anl negnr 02-168-24.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT MATTEUS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

APOSTELN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

SANKT MATTEUS KYRKA med samlingslokaler är belägen på en mindre kyrkotomt, omgiven av gräsmatta. Kyrkan är öst - västligt orienterad. Via byggnadens huvudentré norr om kyrkobyggnaden når man såväl samlingslokaler som kyrka. En gång med cementplattor leder till huvudentrén från en cykelväg öster om kyrkan. Gången kantas delvis av rabatter samt i sydöst av buskar. En annan gång med plattor leder från cykelvägen till en liten plattlagd gård. Gården skyddas mot vind genom sitt läge söder om kyrksalens vapenhus och öster om församlingshemmets södra flygel. På gården finns en kvadratisk damm. Sydöst om kyrkan står planterade aspar, cyp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas