Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HAGELBERG 4:1 HAGELBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagelbergs kyrka och kyrkogård negnr 02-152-18-jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGELBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HAGELBERG 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

HAGELBERGS KYRKA ligger i norra delen av den lilla, högt placerade kyrkogården. Kyrkan är placerad i öst - västlig riktning. Kyrkogården smalnar av i södra delen. Huvudingången från landsvägen är placerad i söder och utgörs av en svartmålad trägrind med genombrutet fiskbensmönster. Portstolparna är tillverkade av trä. En grusgång leder från grinden till kyrkans västport. Utmed grusgången finns en allé av tuktade, låga träd. Kyrkogården omges av kallmurade stenmurar i norr, söder och öster. I väster samt i nordvästra hörnet inramas kyrkogården av en häck. Kyrkogården saknar delvis inhägnad mot norr. En grusgång leder västerut från l...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas