Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 VÄSTERHEJDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERHEJDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTERHEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är i det närmaste rombisk till sin form. Den byggdes ut 1925 mot öster, och senare även mot söder med en minneslund i det sydöstra hörnet.
Marken är gräsbevuxen. Kyrkogården omges av en stenmur, i sydvästra vinkeln är den försedd med täckhällar.

Kyrkogården har fyra ingångar med huvudentré i dess sydvästra hörn, med två grindar av järn mellan stenstolpar. De tre övriga ingångarna i söder, öster och väster är också försedda med järngrindar.

Från huvudentrén i sydväst leder en grusgång fram till kyrkan och vidare längs dess södra fasad in på den östra delen av kyrkogården. Kyrkogården lyses upp av ett antal lyktstol...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister