Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GÄRDSMYGEN 6 MÖSSEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

mössebergs kyrka exteriör nö negnr 01-275-36a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖSSEBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÄRDSMYGEN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2001

MÖSSEBERGS KYRKA I FALKÖPING ligger i en gatukorsning som en del i ett villaområde. Kyrkotomten begränsas åt sydost av Danska vägen och åt sydväst av Berzeliigatan, åt nordväst utan tydlig avgränsning mot intilliggande villaträdgård och åt nordväst av en grusplan och en häck mot nästa tomt. En låg, murad kalkstensmur avskiljer gatorna och gångbanan från gräsmattan och planteringarna som finns sydöst om kyrkan. Norr om kyrkan finns gräsmatta samt spridda buskar likt en villaträdgård och söder om kyrkan går en asfalterad, slingrande gångstig ned till suterrängvåningens entrédörr. En gångstig finns även på södra sidan, runt klocktornet...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas