Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, KYRKÄNGEN 8 KINNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_078.26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKÄNGEN 8

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kinna kyrka är placerad i öst-västlig riktning i södra delen av den nästan rektangulära kyrkogården, som ligger något upphöjd på en låg terrass med kallmurar i natursten runt om som en stödmur. Anläggningens sydöstra hörn är något rundat till formen. Kyrkogården utvidgades 1923 (troligen i nordvästlig riktning) men fick sin nuvarande sträckning först i slutet på 1920-talet, då den utvidgades norrut efter ett förslag ritat av länsarkitekt Allan Berglund. Den rad av lindar som löper i öst-västlig riktning ungefär mitt på kyrkogården norr om kyrkan markerar kyrkogårdens norra gräns före denna utvidgning.

Anläggningen kantas på alla s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande