Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4126-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVIKENS NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVIKENS PRÄSTBORD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården väster om kyrkan är inhägnad av ett vitmålat staket av snedställda spjälor av grenar. I hörnen huggna stående stenar. Spjälorna vilar på en bjälke. Kyrkogården är gräsbevuxen med en gång av kalkstensplattor som leder fram till det centralt liggande bårhuset. Gravvårdarna består till största delen av resta stenar, men kors av trä förekommer också. Kyrkogården anlades innan kyrkan byggdes, antagligen på 1890-talet. Det putsade bårhuset i gult och vitt kan därmed vara äldre än kyrkan. Över porten står skrivet ”Döden är uppsvulgen uti segren i Kor. Kap. 15 54”.

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister