Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4127-65.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVIKENS PRÄSTBORD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogårdens äldsta del inramas av den murade och vitputsade bogårdsmuren som omger kyrkan. Antagligen byggdes bogårdsmuren på 1760-talet i samband med den äldre kyrkans ombyggnad. Bogårdsmuren är försedd med tre stigluckor mot väster, norr och söder. I öster finns en öppning mot den del av kyrkogården som anlades i samband med kyrkans renovering 1932-35. I liv med bogårdsmuren ligger i öster ett gravhus, byggt för kyrkoherden Daniel Jonas Salin med hustru, och i det sydvästra hörnet ett bårhus. Stigluckorna och gravhuset har samtliga ett svängt tresidigt, spetsigt tak beklätt med spån. Bårhuset har ett pyramidformat brädtak.

Kl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.