Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, HOV 1:52 HACKÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4123-25.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HACKÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 1:52

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården runt kyrkobyggnaden inramas på tre sidor av en kallmurad kalkstensmur. Muren har en terrasserande uppgift och avgränsar den äldre till ytan begränsade kyrkogården mellan kyrkan och sjön. Gravvårdarna är främst från 1800-talet och av smide eller gjutjärn. Utanför kyrkogården norr om kyrkan har en sten rests under 1900-talet till den på Hov bosatte riddaren och hövitsmannen för Jämtland och Härjedalen Örjan Skunckes (d. 1470-t) ära. En yngre rätvinklig och geometrisk utvidgning av kyrkogården är belägen längs vattnet norr om kyrkan. Den inramas av ett vitt spaljéstaket och domineras av gräsytor, björkar, lågvuxna häckar oc...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister