Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, BEATELUND 2:2 BEATEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Beateberg, anl.bild, negnr 04-277-04-jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BEATEBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BEATELUND 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BEATEBERGS KYRKA - Beatebergs kyrka omges av en kvadratisk kyrkogård. Kyrkogården omgärdas av en jämn, kallmurad stenmur och en trädrad.
Kyrkogårdens huvudentré vetter mot landsvägen i väster och utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor, troligen samtida med kyrkan. Grinden är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med lockhällar, stenkoner och stenklot. Härifrån leder en bred grusgång till kyrkans västport. Mot före detta komministerbostaden vetter en dubbel smidesgrind i södra delen av den östra kyrkogårdsmuren. Den moderna grinden är nedtill rutmönstrad och upptill försedd med spjälor och voluter. En öppning i östmuren leder ti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister