Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, ÄNGSÖ GÅRD 2:8 ÄNGSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/030

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄNGSÖ KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄNGSÖ GÅRD 2:8

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Kyrkogården ingår även som en del i slottsanläggningen. Genom smidda grindar mellan murade stigluckor med putsrustik, följd av en stentrappa och en lindallé, står den i direkt förbindelse med slottet. Omgivande bogårdsmur är av tegel, med sockelpartier av gråsten och pulpettak avtäckt med tegelpannor och tjärade nockbräder.

Gravvårdsområdet är mest gräsbevuxet, men sju gravar har bevarade sandbäddar. Runt kyrkan leder en bred gång, belagd med fint gårdsgrus. Flertalet gravstenar är av svart, polerad granit.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande