Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DOMKYRKAN 1 VÄSTERÅS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND920517/057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS DOMKYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DOMKYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Västerås domkyrka ligger i norra delen av Västerås innerstad, inom område av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del av bebyggelsen i angränsande kvarter är också relaterad till den kyrkans verksamhet. Huvudingången i väster vetter mot Domkyrkoplan, där konsistoriehuset och Biskopsgården ligger. I norr vidtar Rudbeckianska läroverkets skolgård, i söder finns domprost/komministergården och en före detta läroverksarrest, Proba, på 1810-talet ombyggd till bårhus och likvagnsskjul. Begravningsplatsen runt kyrkan avlystes 1815 och ersattes 1818 med en begravningsplats längre norrut, vid Svartån. Sedan dess har kyrktomten blivit a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande