Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9 TORTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tortuna5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkogården vilar på en låg, kallmurad gråstensmur och på dess insida växer en ribeshäck. Muröppningar finns mot kyrkans västport, från en kyrkstig i öster och från intilliggande prästgården i söder. De två förstnämnda är utförda av skulpterade granitstolpar med infästa järngrindar, bägge bär årtalet 1894.

Grusgångar leder från alla ingångarna runt kyrkan och kyrkogården parallellt. Innanför häcken runt kyrkogården växer lindar. Samtliga kvarter är gräsbevuxna. Häckar indelar kvarteren, bortsett från norra sidan där bara enstaka tujor och buskar växer.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande