Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, SKULTUNABY 3:1 SKULTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960611/081

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKULTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKULTUNABY 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en kyrka med en kyrkogård, kyrkogården är uppdelad i tre delar, samt ett bårhus.

Kyrkogården består av tre klart urskiljbara delar: den äldsta närmast runt kyrkan, den norra tillkommen vid utvidgning 1884 och den västra anlagd 1925 i sluttningen mot Svartån.
Äldsta kyrkogården omges av en kallmur i gråsten. Ingångarna i öster, söder och norr har murade, putsade grindstolpar med kraftiga järngrindar. Därifrån leder grusgångar runt kyrkan och parallellt med muren. På murens insida runt hela kyrkogården växer lind, ek, ask, lönn och alm. Framför kyrkans västport leder en trappa ned till västra kyrkogården, ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande