Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, GULMÅRAN 1 GIDEONSBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

gideon3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GIDEONSBERGSKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GULMÅRAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en kyrk tomt med en kyrka och en klockstapel.
Kyrktomten utgör resterna av den park som omgav Gideonsbergs herrgård (huvudbyggnaden revs 1954). Gamla ekar och tallar skuggar de gräsbevuxna ytorna. Området är öppet mot intilliggande bostadsbebyggelse och genomkorsas av allmän gång- och cykelväg. En stödmur av tuktad granit är lagd framför entrésidan i väster. I nordväst står den bara 10 meter höga klockstapeln - av närboende kallad månlandaren - panelklädd och målad med blå täcklasyr.

Inventeringsår 1999

Se historik