Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, SKERIKESBY 4:10 SKERIKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960611/077

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKERIKE KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKERIKESBY 4:10

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka.

Kyrkogården sluttar svagt mot öster och i söder vidtar en bäckravin. En kallmurad stenmur omgärdar, delvis omlagd på 1960-talet, delvis nylagd på 1980-talet. Ett järnstaket tjänar som skyddsräcke mot bäckravinen i söder. Innanför muren växer gamla ädellövträd. Utanför norra och östra sidorna har oxelträd planterats.

Framför kyrkans västport finns en svartmålad järngrind från 1931, mellan slätputsade koppartäckta grindstolpar från 1963-64. En bred delvis stenlagd gång leder fram till västporten. Längs kyrkans nord- och sydsidor vidtar grusade gångar.

Gravkvarteren liksom gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande