Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 ROMFARTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

romfartuna1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMFARTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2010

Anläggningen består av en kyrka samt av en kyrkogård i två delar, en äldre kyrkogård som inte används längre samt en nyare kyrkogård.

Kyrkogården i sluttningarna närmast runt kyrkan är till större delen gräsbevuxen och används inte längre. Den skuggas på norra, östra och västra sidorna av ädellövträd, men ligger öppen mot slätterna i söder. Omgärdande kyrkogårdsmur av gråsten i kallmur har putsade, spånklädda stigluckor i norr och söder, varifrån grusgångar leder.

En nyare kyrkogård har anlagts på en tidigare åker väster om förbipasserande väg. Här finns en tydlig indelning i sex kvarter, med raka, breda grusgångar däremellan...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande