Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, RÖDBETAN 1 MIKAELIKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

mikaeli1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MIKAELIKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RÖDBETAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrktomten utgör ett grönområde, en övergång mellan villabebyggelse från 1900-talets förra hälft och flerbostadshus från 1950- och 60-talen. På fastigheten finns fyra byggnader: själva kyrkan med fristående klockstapel av betong, församlingshemmet och en ungdomsgård. Delar av den skogsdunge som fanns innan området bebyggdes har sparats.

Klockstapeln vid infarten är 19 meter hög, uppförd av fyra betongpelare och krönt av ett kors i aluminium omgivet av cirkelbågar, vilka skall symbolisera Gud och Gudstron.

Inventeringsår 1999

Se historik