Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 KÄRRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kärrbo11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRRBO KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en Kyrka med en kyrkogård i två delar, en äldre samt en yngre, samt finns på anläggningen också ett gravkapell med redskapsbod. Det har också funnits en Klockstapel , från 1723, som tidigare stod mitt i kyrkbyn, fram till 1937, då den flyttades till en höjd ca 100 meter norr om kyrkan där den står idag.

Kyrkogården ligger i en trevägskorsning och består av en äldre och en nyare. Den äldre (utsträckning sedan 1848) runt kyrkan är omgärdad av en kallmur i gråsten, bevuxen med mossa och bitvis även sedum. Öppningar med sentida svarta järngrindar mellan tegelmurade stolpar finns i söder och öster. Därifrån led...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande