Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, IRSTA KYRKBY 9:1 IRSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/041

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IRSTA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

IRSTA KYRKBY 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård samt en kyrka.

Kyrkogården som sluttar mot norr fick sin nuvarande omfattning efter utvidgningar vid mitten av 1800-talet och 1893. Den omges av en kallmur av gråsten. Innanför skuggar stora ädellövträd. Huvudingången i söder har en tegelmurad, spritputsad stiglucka, byggd 1935, med koppartak och svartmålad järngrind. I nordöst och sydost finns enklare öppningar av granitstolpar, samt en järngrind mot den nyare kyrkogården i norr. Från alla ingångar leder grusgångar runt kyrkogården. Även gravkvarteren skiljs åt av grusgångar. Så gott som samtliga gravar täcks av gräs.

Flertalet gravstenar ä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande