Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömstad kn, TJÄRNÖ KYRKA 3:1 TJÄRNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3085-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJÄRNÖ KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Strömstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

TJÄRNÖ KYRKA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

TJÄRNÖ KYRKA ligger i norra ändan av kyrkogårdens äldre del, med kyrkogårdsmuren bara några meter från kyrkväggen. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står tuktade almar, lindar och oxelträd. Ingångar finns i söder och sydöst, genom svarta smidesgrindar. I söder mellan kraftiga murade grindstolpar, i sydöst i en öppning i muren. Grusade gångar i enkelt rutnätssystem, med en huvudaxel från sydgrinden upp till kyrkans sydport, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger tätt, och många utav dem har ram. På kyrkogården finns några gravvårdar från 1800-talet, bla tre smideskors. Denna den äldre delen av kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik