Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, RUNSTENS KYRKA 1:1 RUNSTENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

runsten1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUNSTENS KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUNSTENS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Beskrivning av kyrkogården idag
Allmän karaktär
Runstens kyrkogård är i det närmaste kvadratisk med de båda väsliga hörnen avskurna. Ytor
för gravsättningar finns runt om hela kyrkan, dock främst norr och söder om kyrkan. Runt om
kyrkogården finns en trädkrans av lind, lönn och ask. Hela kyrkogården är insådd med gräs
och den lutar mot öster. Inga häckar eller träd delar av kyrkogården. Kyrkogården har ingen
kvartersindelning men för att underlätta beskrivningen av kyrkogården, i denna rapport, har
den delats i Norra och Södra sidan.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kallmurad dubbel kalkstensmur i öster, söder, väste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se Historik.