Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, LILLA GARN 7:1 M.FL. ÖSSEBY-GARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0886

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSSEBY-GARNS KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLA GARN 7:1

LILLA GARN 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Össeby-Garns kyrka ligger kring den övre delen av Garnsviken där den övergår i Husaån.
Garnsviken utgjorde under medeltid en del av den då så viktiga vattenleden Långhundraleden intill vilken kyrkan anlades. Centralbygden Össeby-Garn bebyggdes huvudsakligen under järnålder då fler stora gårdar etablerades. Stora gravfält finns i området av äldre och yngre järnålderskaraktär. Området är Sveriges runstensrikaste trakt.
Trakten utgörs av öppna, svagt kuperade dalsluttningar. I området finns ett bevarat äldre vägsystem kring vilket bebyggelsen är lokaliserad i form av ensamgårdar, småbyar och mindre herrgårdar. Av bebyg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister