Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, ORKESTABY 9:1 ORKESTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd901017

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORKESTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ORKESTABY 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Miljön kring Orkesta kyrka karaktäriseras av ett utpräglat slättområde omgivet av skogar. Bebyggelsen i Orkesta utgörs av ensamgårdar och små byar med i huvudsak bevarad karaktär från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen grupperar sig på impedimenten i det öppna slättområdet och på de kringliggande skogssluttningarna. Vägarna i området har en ålderdomlig karaktär med i huvudsak samma sträckning som under 1600- och 1700-talen.

Markim-Orkesta är de fornlämningsrikaste trakterna i länet. Fler runstenar bär vittne om att trakten tidigt var bebyggd. De äldsta lämningarna efter bosättning i området f...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister