Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, MARKIMS KYRKA 1:1 MARKIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0850

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARKIMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARKIMS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Omgivningen
Miljön kring Markims kyrka karaktäriseras av ett utpräglat slättområde omgivet av skogar. Markim socken är en utpräglad bondbygd och inga herrgårdar finns i trakten. Bebyggelsen utgörs av ensamgårdar och små byar med i huvudsak bevarad karaktär från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Landsvägarna som löper genom socknen har i hög grad bevarat en ålderdomlig karaktär och har i huvudsak oförändrade äldre sträckningar. Markim socken är en av de fornlämningsrikaste delarna av Stockholms län med många ovanligt stora gravfält från äldre och yngre järnålder. Området är också rikt på runristningar.


Anläggninge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister