Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, KYRKAN 1 SÄFFLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 151:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄFFLE KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KYRKOMILJÖN - Byggnadskomplexet ligger centralt i Säffle samhälle. Kyrkan ligger inbäddad i en parkmiljö med gräsytor och stora lövträd. Här finns ingen begravningsplats. Kyrksalen ligger i nord-västlig riktning med ingång från norr och reser sig över anläggningen med höga murar och flackt sadeltak. I syd-ost ansluter en vinkelställd byggnad som innehåller församlingshem och pastorsexpedition. Utrymmet i vinkeln som bildas mellan kyrksal och församlingshem benämns Kyrktorget och utgörs av markplattor, planteringar och bänkar. Här finns entrén till församlingshemmet. Pastorsexpeditionen nås via en annan ingång, från Billerudsgatan....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister