Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 1:4 VÄSTRA RYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Ryds kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA RYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA RYDS PRÄSTGÅRD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkan omges av en muromgärdad kyrkogård som sluttar åt öster. Längs med muren växer en trädkrans av gamla aspar, lindar och lönnar.

Den västra delen av muren uppfördes år 1771 och försågs då med två stigluckor. Stigluckorna är spritputsade och avfärgade i samma rosa kulör som kyrkan. Taken är sedan år 1896 täckta med skiffer liksom kyrkan. Den östra muren uppfördes som en terassmur efter en utvidgning av kyrkogården åt öster under 1870-talet.

Flertalet av gravvårdarna är resta och ställda i rader i gräskvarter med grusade gångar. Ett fåtal grusade gravar eller av järnstaket inhägnade vårdar vittnar om ett äldre gravskick.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister