Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, LÅSSA KYRKA 1:1 LÅSSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Låssa kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÅSSA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÅSSA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården omramas av den äldre bogårdsmuren av sprängd och vald gråsten som uppfördes mellan 1823 till 1831. Runt kyrkogården växer en trädkrans av lönn och ask, som anlades under slutet av 1830-talet. Fram till kyrkan och mellan gravvårdarna leder grusgångar.
På kyrkogården dominerar gravvårdar av sten, och de flesta gravvårdar är orienterade i nordsydliga rader. In till kyrkogården leder en port genom bogårdsmurens nordöstra hörn. Ingångsporten uppfördes under 1700-talets början på bekostnad av familjen Posse på Säbyholm. Portvalvet reparerades under 1700-talets slut samt 1831. Portens yttre del är uppbyggd av huggen sandsten o...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister