Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, TIBBLE KYRKBY 18:1 HÅBO-TIBBLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håbo-Tibble kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅBO-TIBBLE KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TIBBLE KYRKBY 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården täcks av gräsmatta med grusade gångar. Kvar på kyrkogården finns ett fåtal kvarvarande äldre gravvårdar, några med grusade gravplatser, några hägnade med järnsmideskätting.

Kyrkogården omgärdas av en kallmurad bogårdsmur. Murens sträckning har kommit till vid fler kyrkogårdsutvidgningar, bl a på 1790-talet västerut och på 1840-talet åt söder och öster. Runt muren växer en något uttunnad trädkrans, bl a utgjord av några äldre lönnar och kastanjer. Åt väst finns några tidigare hamlade träd.

I väster och söder finns ingångar i bogårdsmuren. Ingångarna flankeras av spritputsade grindstolpar med släta hörn avfärgade i g...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister