Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, TORPA 23:1 TORPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1972-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORPA 23:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2001

Torpa by ligger på en höjdsträckning omkring en mil nordost om Varberg, på västra sidan av riksväg 41. Torpa kyrka har ett högt läge och är tydligt exponerad väster om vägen. Övrig bebyggelse är koncentrerad kring kyrkan, men har även vuxit norrut på båda sidor om vägsträckningen. Omgivningarna utgörs av åsryggar med betesmarker. På flera av dessa finns även förhistoriska gravlämningar från brons- och järnålder.

Norr om kyrkan ligger FÖRSAMLINGSHEMMET och en mindre FÖRRÅDSBYGGNAD. Församlingshem- och vaktmästeribyggnaden från 1996, ritad av arktekten Ulla Öhman, ligger norr om kyrkan. Gjuten platta, grund av betonghålsten. Stående ...

Läs mer i eget fönster