Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, STRÅVALLA 4:19 STRÅVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2158-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÅVALLA KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÅVALLA 4:19

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister

Inventeringsår 2002

MILJÖ- Stråvalla ligger mellan Väröbacka och Frillesås. Stråvalla kyrka är belägen intill och väl synlig från E6:an vid dess östra sida. Kyrkan omges av ett öppet odlingslandskap och nordöst om kyrkan ligger bostadsbebyggelsen på rad, nedanför en blandskogsklädd åsrygg.

ANLÄGGNING- Anläggningen utgörs av kyrkan med separat klockstapel och kringgärdas av en kallmurad skalmur av småsten av sedimentär bergart. I kyrkogårdsmuren finns fyra öppningar, mot öster, väster, norr och söder. I öppningarna hänger smidesgrindar i stenstolpar, som sträcker sig högre än muren. Vid östra entrén ligger muren i en inåtsvängd båge och i sydöstra hörn...

Läs mer i eget fönster