Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lekeberg kn, KNISTA KYRKA 1:1 KNISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Knista 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNISTA KYRKA (akt.)
Örebro
Lekeberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KNISTA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Knista kyrka omgärdas av kyrkogården i alla väderstreck, i öster är den något terrasserad och sluttande. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur, på vissa håll med fog. Till stora delar finns en äldre trädkrans kvar kring kyrkan och den östra delen. På den östra delen finns även några äldre träd längs mittgången. Kyrkogården runt kyrkan har fyra entréer; en i väst med huggna grindstolpar av natursten krönta med lyktor och en pargrind av svart smide, den i sydväst har en enkelgrind lika den i väster och är förankrad direkt i muren, entrén direkt nordost om kyrkan har grindstolpar och pargrind av svart smide och den längst ned i ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande