Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1 LJUNGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2017-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

I söder framför kyrkan finns en asfalterad parkering.

TIONDELADA/SOCKENSTUGA. Innan församlingen efter branden 1869 fick använda Alfshögs kyrka för sina gudstjänster ordnandes en provisorisk gudstjänstlokal i socknens tiondelada. Dock framgår det ej var denna låg. Tiondeladan tillhörde inte prästgården, utan var liksom kyrkan hela socknens egendom. Då en ny byggnad för arrendatorn uppfördes i början av 1950-talet, vilken uppfördes på nuvarande plats söder om kyrkan lät man inreda ett kapprum och en konfirmandsal. 1963 tillbyggdes byggnaden ytterligare. Man inredde då kök, foajé och toaletter och drog in vatten och avlopp. Den störr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister