Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Flen kn, HYLTINGE KYRKA 1:1 M.FL. HYLTINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3463-006.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HYLTINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Flen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HYLTINGE KYRKA 1:1

SPARREHOLMS SLOTT 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Hyltinge kyrkas kyrkogård består av en äldre del kring kyrkan och en 1892 genomförd utvidgning på kyrkans norra sida i sluttningen ned mot Kyrkån. Den äldre och den yngre delen sammanbinds av en kallmurad granittrappa med svartmålade järnräcken på vardera sidan. På Kyrkåns norra sida ligger den övre kyrkogården från 1915 med ett gravkapell uppfört 1920.
Den äldre delen av kyrkogården närmast omkring kyrkan omges av en kallmurad terrassmur. Öster om kyrkan ansluter en kallmurad bogårdsmur, vilken omsluter den nedre delen av kyrkogården i öster, norr och väster. Den övre kyrkogården omges av en hög granhäck.
Vid kyrkogården kring kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande