Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, BADELUNDA KYRKA 1:1 BADELUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/049

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BADELUNDA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BADELUNDA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården är utsträckt i öst-västlig riktning på en platå, på en avsats av Badelundaåsen. Den omgärdas av en 1950-talsmur, bestående av specialsorterade runda stenar lagda i bruk, samt krön av Ölandskalksten. På norrsidan finns ett längre avsnitt svart gjutjärnstaket från 1890-talet. Öppningarna i väster, söder och norr består av putsade grindstolpar med toppiga, kopparklädda tak och svarta järngrindar. Breda grusade gångar har anlagts utmed kyrkogårdsmurens insida och mellan kvarteren.
Gravvårdsområdet är till största delen gräsbevuxet. På östra sidan utbreder sig fyra tydligt åtskilda kvarter

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande