Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, BJÖRKLUNDA 1:3 HALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-374.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

BJÖRKLUNDA 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkan och kyrkogården omges av en kallmur som delvis fungerar som stödmur. Innanför muren löper en trädkrans av ädellövträd där några träd är borttagna. Ingångar till kyrkogården finns i väst och öst med murade grindstolpar som avslutas med trähuv krönta av små träurnor, grindar av smide.

Kyrkogården är gräsbevuxen, med få raka grusgångar utefter kyrkobyggnaden. Gravarna är i huvudsak placerade öster och norr om kyrkan.

Den öppna klockbocken är byggd på en bergknalle nordväst om kyrkan, strax utanför kyrkogårdsmuren. Klockbocken bär en klocka, som göts år 1730 av M. Hultman i Norrköping. Klockstapeln renoverades grundligt å...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande