Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Surahammar kn, VÄSTSURA 10:1 SURA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sura nya1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SURA KYRKA (akt.)
Västmanland
Surahammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄSTSURA 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Sura kyrkplats ligger två kilometer väster om Surahammars brukssamhälle, uppe på Strömsholmsåsen. Närmast omgivande kyrkogård är långsträckt i nord-sydlig riktning. Nedanför mot norr finns en äldre, muromgärdad kyrkogård som tillhörde Sura gamla träkyrka, av vilken bara den spånklädda sakristian återstår efter en förödande brand 1998. Mellan de båda kyrkorna låg församlingens prästgård fram till 1995. Nedanför östra åssluttningen vidtar stranden mot Östersjön. Området har avgränsats som riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkogården är anlagd på åsryggen norr och söder om kyrkan. Gravarna har grupperats i långa rader, med ryggh...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande