Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, ÄRLA KYRKA 2:1 ÄRLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-823.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄRLA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÄRLA KYRKA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården ligger i huvudsak norr och öster om kyrkan och omgärdas i söder och öster av de omkringliggande åkrarna. I väster går bilvägen precis förbi kyrkan. Utefter vägen, norr om kyrkan, är en naturstensmur och i norr växer en hög häck. Bakom häcken ligger de senare kyrkogårdsutvidgningarna. Äldre träd växer söder om kyrkan och utefter kyrkogårdens grusgångar.

Den gräsbevuxna kyrkogården nås via två sirliga smidesgrindar uppsatta mellan stenstolpar i naturstensmuren. Den södra grinden står mitt för grusgången som leder till bårhuset, byggt i kyrkogårdens nordöstra del. Grusgångar löper i raka stråk in till gravkvarteren. Mel...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande