Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20 TÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärna4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Anläggningen består av en kyrkogård med kyrka.
Kyrkogården ligger på en slätt, omgiven av åkrar på alla sidor. Täta rader av höga lindar och granhäckar ger vindskydd. I öster, nordost och norr finns järngrindar mellan stenstolpar. Grusade gångar leder på insidan av en omgärdande ribeshäck och mellan gravkvarteren.

Gravkvarteren är till större delen gräsbevuxna, frånsett i det yttre varvet där mer påkostade gravar med grusbäddar ligger på rad. Både på norra och södra sidan växer rygghäckar av Ölandstok.

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister