Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, NÄSHULTA KYRKA 1:1 NÄSHULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-717.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSHULTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

NÄSHULTA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården omges i norr och väster av en kallmurad naturstensmur. Resten av kyrkogården samt huvuddelen av västra sidan inramas av häckar. En trädkrans bestående av lövträd är planterad innanför norra muren. Äldre lövträd är också planterade inne på kyrkogården. Kyrkogården sluttar svagt ned mot sjön.
Kyrkogården nås via en grind på norra sidan. Grinden är en enkel smidesgrind, som sitter mellan murade och vitputsade grindstolpar. Grindstolparna är plåtavtäckta och kröns av två små klot. Grinden står i stenmuren, väster om entrén och placerad rakt framför sjön. Strikta grusgångar löper runt kyrkan och in mellan gravkvarteren på kyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande