Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, HUSBY-REKARNE 9:1 HUSBY-REKARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-684.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-REKARNE KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY-REKARNE 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Husby-Rekarne kyrka med kyrkogård är byggd på en höjd. Kyrkogårdens senare utvidgningar ligger norr om kyrkan. Kyrkogården omges av en hög naturstensmur, som på 1700-talet blev försedd med sadeltak och enkupigt lertegel. Den magnifika muren sträcker sig även runt utvidgningen i norr. I norra utvidgningen har muren synliga naturstenar utvändigt och är invändigt vitputsad. En trädkrans inramar kyrkogården.

Det finns tre entréer till kyrkogården, i norr, söder och väster. Vid muröppningarna sitter svarta smidesgrindar. Kyrkogården är terrasserad mot öster och väster. Stentrappor med enkla smidesräcken leder ned till de lägre delarna. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande