Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Storuman kn, KYRKAN 5 STENSELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Stensele kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENSELE KYRKA (akt.)
Västerbotten
Storuman

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 5

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Stenseles första kyrka och kyrkogård anlades intill Umeälven, vilket är anledningen till att begravningsplatsen fortfarande ligger där och inte intill den nuvarande kyrkan. Den äldsta delen av begravningsplatsen, från 1824, ligger på den södra av de tallbevuxna kullarna. Den gamla kyrkan låg öster om kullen, och när den revs 1896 upptogs även denna del till kyrkogård. Den gamla kyrkans vinkällare finns bevarad. Begravnings-platsen har utvidgats åt norr 1934, åt väster 1958 och 1968 samt ytterliggare åt norr 1982 och åt öster efter 1982. Hela området avgränsas i söder av en liten slänt ner mot Umeälven och åt övriga väderstreck av en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister